Kedves leendő kiscsoportos Szülők!

A beiratkozás eredményéről szóló határozatokat május 25-én fogjuk az Önök által megadott email címre elküldeni.

Szeretettel várjuk a hozzánk érkező kiscsoportosokat!

Üdvözlettel

Kovácsné Szalárdy Ágnes

 

 

Kedves Szülők!

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2022 április 25-29.

 

Hétfőn:8-12 és 14-17; Kedden: 8-12 és 14-17; Szerdán: 8-12 és 14-15; Csütörtökön:8-14 ; Pénteken: 8-12 óráig várjuk a leendő kicsik szüleit.

Beiratkozáskor a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, lakcímkártyát, taj kártyát, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat, és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni. A nem magyar kiskorú állampolgár óvodai beíratásánál a szülőnek dokumentumokkal kell igazolnia azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, az elutasításra vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

Várjuk szeretettel az óvodáinkba beiratkozni kívánó gyermekeket!

 

Kovácsné Szalárdy Ágnes

intézményvezető